top of page

Molnár Adrián

Mentálhigiénés szakember, párkapcsolati és családi mediátor, tréner, coach

Molnár Adrián vagyok, mentálhigiénés segítő szakember, párkapcsolati és családi mediátor, tréner, coach. Alapképzettségemet tekintve mérnök-fizikus vagyok, a Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi karán végeztem 1998-ban. A diplomám megszerzése után viszonylag hamar kiderült számomra, hogy az élettelen gépeknél jobban szeretek emberekkel és szervezetekkel foglalkozni, nekik segíteni, az ő fejlődésüket előmozdítani, ezért igyekeztem ebben az irányban tovább képezni magam: az Umathum Mediátor Akadémián Mediátor, Life és Business Coach képzettséget, a Kodolányi János Egyetemen Személyügyi Üzleti Szervező szakképzettséget, a Károli Gáspár Református Egyetemen Mentálhigiénés Segítő Szakember szakképzettséget szereztem. Több mint húsz éve foglalkozom emberekkel, ebből nyolc évig Albániában egy nonprofit szervezetben dolgoztam, mint képzés-fejlesztési tanácsadó, tréner, coach.

Szakterületek

álláskeresés, kiégés, elfogadás, kapcsolati problémák, készségfejlesztés, konfliktuskezelés, krízisfeldolgozás, lehangoltság, nevelés, önbizalom, önismeret, pályaválasztás, stressz, szorongás

Bemutatkozás

Trénerként és coachként többek között kommunikációs- és konfliktuskezelési tréningek, interperszonális készségek fejlesztése, önismereti-, csapatépítő-, EQ-fejlesztő és vezetői képzések területein szereztem tapasztalatot, továbbá párkapcsolati, gyermeknevelési és életvezetési tanácsadást tartottam. Emellett mentálhigiénés segítő szakemberként lelki egészségfejlesztéssel foglalkoztam.

„Önmagad és mások elfogadása a legtermékenyebb táptalaj a fejlődéshez.” Hiszem, hogy minden ember különleges és értékes. Egyik legfőbb szenvedélyem másoknak segíteni abban, hogy megtalálják a bennük rejlő lehetőségeket, a fejlődésükhöz szükséges motivációt és erőforrásokat, hogy problémáikból lehetőségeket kovácsoljanak. Legbelül mindenkiben ott leledzik a problémák megoldásának képessége, és az ehhez szükséges erő, melyet megfelelő támogató környezetben képessé válhat kiaknázni. Olyanok vagyunk, mint az elültetett mag, melyben ott rejlik a terebélyes fává növekedés lehetősége. Ehhez szeretnék én jó táptalajt biztosítani.

 

Meggyőződésem, hogy ha sikerül megtapasztalnunk a teljes elfogadást, ha azt érezzük, hogy szabadon felvállalhatjuk önmagunkat, akkor megtaláljuk a bennünk rejlő értékeket, képesek leszünk mozgósítani belső erőforrásainkat, és elérhetjük céljainkat. Lelki egészségünk megőrzése és minőségi társas kapcsolatok kialakítása érdekében különösen fontos egy pozitív emberkép és a pozitív látásmód elérése, az érzelmi intelligenciánk fejlesztése. A segítő beszélgetések során a múlt boncolgatása, vagy mélyanalízisek helyett, leginkább a jelen megélésén van a hangsúly. A beszélgetések témáját a kliens hozza: ami őt foglalkoztatja, amiben szeretné a segítségemet igénybe venni.

 

Mentálhigiénés segítő szakemberként leginkább a lelki egészség megőrzésében és erősítésében, a lelki problémák megelőzésében tudok segíteni.  Szeretek kreatív és vizuális eszközöket használni, előszeretettel nyúlok a pszichodráma módszeréhez, ám úgy gondolom, hogy mások fejlődésének elősegítése elsősorban nem eszközök és módszerek kérdése, legfontosabb kulcsszavai sokkal inkább az elfogadás, a bizalom, a hitelesség és az empátia. Carl Rogers szavaival élve: „A feltétel nélküli elfogadás a legnagyobb élmény, amelyet egy ember átélni képes.” Erre az igazságra épülnek a segítő beszélgetések.

 

Ezeken a beszélgetéseken én nem tanácsadóként vagy elemzőként vagyok jelen, hanem támogató, kísérő szerepben. Értő figyelemmel, és ítélkezés-mentes, empatikus attitűddel, pozitív szemlélettel viszonyulok a klienshez, miközben személyes beszélgetések sorozatában kísérem az általa bejárni kívánt úton.

 

Egy olyan elfogadó, bizalmi légkört szeretnék biztosítani, amelyben a kliens egyre inkább önmaga mer lenni, és önmagát is egyre jobban el tudja fogadni. Ez pedig szabadsággal teli, önbizalom-erősítő élmény, ami erőt és motivációt ad ahhoz, hogy saját akadályaival szembenézhessen, hogy megoldást találjon, és döntéseket hozzon. Szeretettel várok mindenkit, aki maga is úgy érzi, hogy szeretné mindezeket megtapasztalni!

Molnár Adrián - konzultáció

Mentálhigiénés szakember, párkapcsolati és családi mediátor, tréner, coach

bottom of page