top of page

Nagyné Szauzer Ildikó

Mentálhigiénés szakember, szociális segítő, hittanár

Nagyné Szauzer Ildikó vagyok, mentálhigiénés segítő szakember, szociális segítő, hittanár. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán szereztem hittanári képesítésemet 1996-ban. Az akkori szakdolgozatomat a dogmatika témaköréből írtam, mely a bűn, bűntudat, félelem, a halál és a meghalás, a veszteség és a gyász kérdéseivel foglalkozik teológiai, filozófiai és lélektani szempontból. Már teológiai tanulmányaim alatt is foglalkoztatott a hívő és nem hívő emberek lelki vezetése, ezért szerettem volna tudásomat a lélektan területén is elmélyíteni. Tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetében folytattam, ahol 2002-ben mentálhigiénés szakember szakképzettséget szereztem.

Szakterületek

álláskeresés, elfogadás, gyász, kapcsolati problémák, készségfejlesztés, konfliktuskezelés, lehangoltság, nevelés, önbizalom, önismeret, pályamódosítás, pályaválasztás, stressz, szorongás, válás

Bemutatkozás

Teológusként és keresztény lelkigondozóként szakdolgozatom témáját a valláspatológiából merítettem, hisz éveken át segítettem olyan embereknek, akik súlyos lelki zavarokkal, szorongással, és bűntudattal küzdöttek. Sokakat közülük az okkultizmus, a spiritizmus, és a mágiával való intenzív foglalkozás billentett ki lelki egyensúlyukból. Szociális segítőként, családgondozó gyermekjóléti szakemberként alkalmam volt eltérő fejlődésű gyermekeket, hátrányos helyzetű fiatalokat, és nehéz helyzetben lévő családokat támogatni abban, hogy képessé váljanak lelki problémáikat hatékonyan leküzdeni.

 

Nagyon közel áll a szívemhez a női sors kérdésköre. Nőként és édesanyaként magam is átéltem a női lét szépségeit és kihívásait. Különösen segítségére tudok lenni azoknak a hölgyeknek, édesanyáknak, akik fogyatékkal élő beteg gyermeküket vagy családtagjukat gondozzák. Az első beszélgetés alkalmával, a klienssel közösen, megfogalmazzuk azokat a problémákat, azt az élethelyzetet, elakadásokat, melyek kimerítették őt, és kibillentették lelki egyensúlyából. Ezt követően a probléma megfogalmazására, és a megoldáshoz szükséges eszközök megtalálására fókuszálunk. Megpróbáljuk körüljárni, és többféle szemüvegen keresztül megvizsgálni a problémát, kidolgozunk közösen egy megoldási tervet úgy, hogy a kliensben a jelenleg háttérbe szoruló erősségeit újra megtaláljuk. Mindezt igyekszünk hatékonyan, rövid időn belül véghezvinni, a kölcsönös bizalom alapján.

 

A mentálhigiénés segítő beszélgetések során igyekszem teljes mértékben egy biztonságos, elfogadó, tiszteletteljes, nyugodt légkört teremteni. Többfajta munkamódszerrel dolgozom, melynek mindig a kliens személyisége áll a középpontjában. A félelmek felismerése érdekében szívesen alkalmazok vizualizációs technikákat, bátorítom a hozzám fordulót, hogy szembenézzen a problémájával, és megtaláljuk közösen a megoldás kulcsát.

 

Nagyon hiszek a kimondott szó erejében: ha sikerül megnevezni és megfogalmazni a problémát, csökken a bennünk lévő feszültség, így tisztábban tudunk gondolkodni, rátalálunk régi erőforrásainkra, új kompetenciákat fedezünk fel, képesek leszünk objektíven látni önmagunkat és problémáinkat, megértjük, hogy miért reagálunk sajátos módon egy-egy lelkileg kihívást jelentő szituációra, hogy milyen helyzetek váltanak ki hasonló reakciót belőlünk. Mindenkit szeretettel várok!

Nagyné Szauzer Ildikó - tanácsadás 55p

Mentálhigiénés tanácsadás

Nagyné Szauzer Ildikó - beszélgetés 50p

Mentálhigiénés segítő beszélgetés